Mine sessioner

I mine sessioner hjælper jeg dig med at opløse gammel bagage og skabe balance mellem det mentale, psykiske og fysiske.

Skab balance mellem det mentale, psykiske og fysiske

Jeg bruger mit røntgensyn, når jeg konsulterer mine klienter. På denne måde får jeg alle informationerne fra klientens system, lidt ligesom at læse en bog. Slægtshistorier, tidligere liv samt relationer og udfordringer i dette liv. Det er meget forskelligt, hvad der lægger sig frem til at blive set og læst. Ligesom det er meget forskelligt i systemet det lægger sig frem. 
De fleste udfordringer i menneskers liv har rødder i nogle gamle, gemte følelser, der stammer fra slægtsenergien.
Jeg kan mærke og se, hvor klienten gemmer og undertrykker disse følelser. Det er i dem, modstanden er og blokeringerne skabes og sætter sig fast i systemet. Instinktivt og intuitivt mærker jeg, hvilke redskaber og værktøjer jeg skal bruge for at hjælpe min klient til at opløse og frigøre sig fra modstanden.
Skab balance

Min metode og værktøjer 

Stemmen

Jeg lader min stemme bruges som et instrument. Min stemme matcher og balancerer selv frekvenser og hjælper derved med at åbne låste områder. Når modstanden i følelserne bliver opløst, opnås en nulstilling. Jeg kan mærke, når der er brug for min stemme. Jeg ved aldrig, hvilken lyd der kommer ud, når jeg åbner munden og lader min stemme aktivere det undertrykte i klienten. Der foregår en slags samarbejde mellem klientens låste område og energien i min stemme. 

Energitryk

Jeg mærker et område i klientens system, der kalder. Det fortæller mig, hvor jeg skal placere mine fingre. Energien, som har ligget gemt i kroppen, vil gerne forløses, og den finder nærmest selv vej op til mine fingre. Det er dog meget forskelligt fra klient til klient, hvor meget de mærker den indre spænding. Det afhænger af, hvor meget modstanden forhindrer dem i at slippe, modstanden kan være bange, angstfuld, frygtsom. Når jeg trykker på energipunkterne, aktiveres vejrtrækningen nærmest af sig selv og ofte arbejder min egen vejrtrækning sammen med klientens for at støtte forløsningen, og ud pustningerne.

Visuel familieopstilling

Det bruger jeg rigtig meget. Det er nemlig her, forfædre tit kommer frem for enten at hjælpe med at forløse klienten og sig selv for byrder som ligger gemt i ego historieR, eller for at støtte deres udvikling. Visuel familieopstilling er et rigtig godt redskab, som jeg især bruger til at guide klienten i kærligt at skubbe de personer væk, som vedkommende har givet sin plads, men i lige så høj grad til at guide i at aflevere byrder tilbage til forældre og forfædre. Nogle klienter føler behov for, at det foregår lidt mere fysisk, eller måske kræver den historie, som vi arbejder med, at vi arbejder fysisk på gulvet med rekvisitter, der repræsenterer de mennesker, der har sat de aftryk i klienten, der nu skal opløses. Det kan både være nulevende og afdøde.
Når de afdøde er med i arbejdet: De kommer kun, når det er relevant for dét emne, klienten er kommet med. Det kan være forfædre langt tilbage i slægten, der viser sig, eller afdøde forældre eller børn.  Jeg har også oplevet klienter, der har mødt sig selv i tidligere inkarnationer. Der er ingen forskel på at tale med dem og min klient. Nogle taler meget, mens andre er meget formelle. Men kommunikationen er tydelig, ligesom de afdøde også er det. Oftest ser jeg dem i energiaftryk.
Nogle af de afdøde vil gerne vise sig igennem mig, de spørger altid om lov først. De overtager ikke bare min krop (jeg stadig er fuldt til stede). Klienten kan også genkende dem på ansigtsmimikken som mit ansigt udtrykker, eller den måde, min krop retter sig til på. Det kan også ske, at min stemme eller ordvalget ændrer sig en smule. Det er altid en meget kærlig oplevelse, hvor tårer begynder at trille fra klienternes øjne, fordi de bliver så rørte af at mærke deres slægtnings energi gennem mig. 

Energiudrensing

Dette foregår visuelt, mens jeg har lukkede øjne. Jeg har behandlet flere barnløse kvinder, hvor der gemte sig følelser som skam og vrede i deres æggestokke. Energien deri lignede og føltes som sort slim, og denne slim tog jeg visuelt ud med mine hænder, mens jeg brugte min vejrtrækning til at forløse og rense samtidig. Klienten kan mærke det i sit system, når jeg laver energiudrensning, og arbejder selv aktivt med lyd og ofte psykisk opkast.

Slægtshealing

Slægtshealing: Den er til stede under hele forløbet, da der altid vil være kærlighed, støtte og omsorg fra klientens slægt. Klientens sjæl kan altid mærke dette, bevidst eller ubevidst. Det kaldes ikke at give og modtage, der er her tale om en tilstand, hvis der skal sættes et jordisk ord på, må det blive flow. Den energi brager for alvor igennem når en klient opløser og nulstiller. Når energien ikke længere eksisterer i min klient opløser den ikke bare bagud i slægten, men også forud, fordi når energien er opløst, kan den ikke videregives i den næste generation.  
En session varer en time til halvanden, de fleste vælger at komme flere gange eller at starte i et forløb. Nogle klienter rykker sig enormt hurtigt, mens andre går mere stille frem.
Der kan ske rigtig meget i løbet af et klientmøde. Det kan føles, som om vi har arbejdet i mange timer, selv om der kun er gået en enkelt time. De fleste klienter bliver lidt rystede eller lidt rundt på gulvet efterfølgende, og nogle er stadig svimle bagefter, så de bliver siddende lidt længere. Det er et stort energiarbejde, enhver klient udfører, så det er helt normalt, at kroppen lige skal lande bagefter.

Kristinna Thanh Esset

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram